dijous, 19 de maig del 2022

2n concurs fotogràfic de bèlit Miquel Pagès

L’Associació Cultural del Joc del Bèlit de Sant Narcís convoca un concurs fotogràfic en homenatge al nostre company Miquel Pagès. De tots és sabut que en Miquel era un gran aficionat a la fotografia i feia de reporter gràfic de tots els esdeveniments santnarcisencs. També cal destacar la seva gran vinculació amb el joc del bèlit, essent un dels precursors en la seva divulgació.

El concurs fotogràfic #1belitmiquelpages consisteix a publicar fotografies sobre el joc del bèlit a la xarxa Instagram. 

BASES

TEMÀTICA. 

Aquesta serà EL BÈLIT, en totes les seves vessants: joc, materials, campionat, accions, tradició,...

TERMINI. 

El concurs s’iniciarà amb el 18è Campionat del Món de Bèlit i finalitzarà el dia 5 de juny de 2022, a les 18 h. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data i hora.

FORMA DE PARTICIPACIÓ. 

Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

• Realitzar una fotografia que tingui relació amb el joc del bèlit i en la qual aparegui algun element o situació que permeti identificar-lo.

• Penjar la fotografia al seu compte d’Instagram i etiquetar-la amb el hashtag #1belitmiquelpages i el nostre perfil @vadebelit

• La quantitat màxima de fotografies enviades per participant és de 10.

• Les fotografies poden estar retocades i/o amb filtres. 

L’Associació Cultural del Joc del Bèlit de Sant Narcís es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les seva pàgina a Internet (www.vadebelit.cat) i a les seves xarxes socials.

CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES. 

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

PREMIS. 

El dia 5 de juny, a les 18h, el jurat recollirà les 10 fotografies que hagin obtinguts més “m’agrada” a Instagram i les publicarà al web vadebelit.cat. D’aquestes 10, el jurat deliberarà el dia 11 de juny per establir els següents premis:

- FOTO GUANYADORA: Sopar per a dues persones al Bar Sant Narcís (Plaça de l’Assumpció, 17 – 17005 Girona) 

- FOTO FINALISTA: Esmorzar per a dues persones al Bar del Centre Cívic de Sant Narcís (Plaça de l’Assumpció 17 – 17005 Girona)

Un mateix participant només pot optar a un premi.

JURAT. 

El jurat estarà integrat representants de l’Associació Cultural del Joc de Bèlit de Sant Narcís i de l’Associació de Veïns de Sant Narcís. El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases. 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. 

Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 14 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat per part de l’Associació Cultural del Joc de Bèlit de Sant Narcís. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

COMUNICACIÓ DEL RESULTAT.

L’organització es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram @vadebelit per missatge privat i publicarà les fotografies finalistes en aquest mateix perfil el dia 11 de juny de 2022. 

Estigueu alerta de no caure en possibles enganys de tercers. Reconeixereu la font oficial pel nom @vadebelit

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. 

Els participants cedeixen expressament a l’Associació Cultural del Joc de Bèlit de Sant Narcís, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.

Aquests drets inclouen el dret de reproducció total o parcial per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada