dilluns, 1 d’agost del 2016

Proposta sobre la nova Associació Cultural de Bèlit


Ja fa temps que en parlem... 12 anys de bèlit a Sant Narcís ja és prou aval per proposar oficialitzar el que fem. El bèlit s'ho mereix i és necessari donar forma a una activitat que va començar "mig en broma" i que cada any va agafant més cos, més empenta i més implicació de part de molta gent.
Recentment hem convocat una reunió informativa i a continuació us presentem l'acta d'aquesta reunió que, molt amablement, ens envia en Quim Busquets:

ACTA RENUNIÓ 21 JULIOL 2016

Prèviament convocats pel mitjà de comunicació habitual, whatsapp grupal, es reuneixen al Centre Civíc Sant Narcís de Girona a les 20:00 hores del dia 21 de juliol del 2016, els capitans i/o representants dels equips participants en el 12è.Campionat del Món de Bèlit i els organitzadors del mateix, segons se’n desprèn de la documentació/informació publicada al blog vadebèlit.

Assistents i representació,

EQUIPS,
-Mosquetes Mortes, Estefania Trias, representant per delegació.
-Belitaires, Martín Merino, capità.
-Taronges, Martín Merino, representant per delegació.
-Can Barraca, Miquel Gil i Vilà, capità.
-Casanova Team, Miquel Pagès, representant per delegació.
-Skannancits, Jordi Arijón, capità.
-Els Bons, Pere Claparols, capità.
-Canadencs, Xavier Blanch, capità.
-Casal Independentista El Forn, Ferran Pèlach, capità.
-Obèlit, Juanjo Valeros, representant per delegació.
-Rosa de Foc, Aran Solé, capità, excusa assistència.
-Cañi-Arme, sense assistència ni delegació.
-HG2, sense assistència ni delegació.
-Desibèlits AEPC, sense assistència ni delegació.

ORGANITZACIÓ,
-Juanjo Valeros.
-Miquel Gil i Vilà.
-Martín Merino.
-Miquel Pagès.
-Jordi Baró, delega a en Pere Claparols.
-Joaquim Maria Busquets.

Vistos i reconeguts els assistents a la reunió, en Miquel Pagès pregunta si s’hi pot afegir alguna persona no convocada expressament, però interessada en el joc del bèlit. Els assistents a la reunió, resolen, de forma unànime, no haver-hi cap inconvenient en la integració de nova gent que vulgui treballar i aportar idees per a la difusió i reconeixement del joc del bèlit.
En Miquel Pagès presenta a en Carles Bossacoma i, aquest, manifesta la seva intenció de voler integrar-se i treballar en la difusió i reconeixement del joc del bèlit.
Els assistents conclouen que en Carles Bossacoma s’integri a la reunió i disposi de veu i vot.

S’inicia la reunió.
L’assumpte a tractar ja s’havia proposat pel mitjà de comunicació habitual, whatsapp grupal, atenent a aquesta publicació;

17/07/2016 21:08:49: JOAQUIM BUSQUETS:
Volem saber qui es VOL /POT IMPLICAR EN LA CREACIÓ D'UNA ASSOCIACIÓ DE BÈLIT. Estem rebent molta informació i cal tractar-ho idòniament. Fent la reunió el dia proposat, tindríem la resta de juliol i tot l'agost per anar-ho valorant i, al setembre posar "fil a l'agulla" de forma ferma.

Arribat a aquest punt, l’organització del Campionat del Món de Bèlit PROPOSA LA CREACIÓ D’UNA ASSOCIACIÓ DE BÈLIT.
Els assistents, per unanimitat, acorden tirar-ho endavant.
En Juanjo Valeros proposa nom a l’associació, es dirà ASSOCIACIÓ CULTURAL DE BÈLIT.
Els assistents, per unanimitat, accepten aquesta denominació.
En Juanjo Valeros proposa logotips de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DE BÈLIT.
Presenta varis models on apareix la inscripció ASSOCIACIÓ CULTURAL DE BÈLIT i el logotip característic del Campionat del Món de Bèlit.
El logotip definitiu es debatrà en una propera reunió.
En Miquel Pagès aporta model típic d’acta fundacional de l’associació i estatuts.
D’ambdós documents s’entrega exemplar a tots els assistents per a posterior estudi i comentaris.
Es proposa crear i incloure en els estatuts quatre -4- àrees bàsiques;
 1-Promoció i difusió del joc del bèlit.
 2-Relacions amb altres entitats, institucions, colectius, etc., relacionats amb la nostra activitat i/o senzillament amb la cultura popular relacionada amb els jocs tradicionals.
 3-Logística i material.
 4-Normativa i formació.
Es parla sobre la possibilitat de fer socis i sobre què implicaria ser-ho. Sobre aquest tema surten molts interrogant: qui podria ser soci, quins drets i deures hauria de tenir, quina quota econòmica s’aplicaria... En tot cas es decideix que aquest tema es pugui definir en una propera reunió.
La reunió, ha estat de caire informatiu i, aportat el material documental per a estudi i comentaris, els assistents ACORDEN I PROPOSEN una nova reunió a celebrar el proper 30 de setembre d’enguany al Teatre del Centre Cívic de Sant Narcís a les 20:00 hores.
Resta pendent la sol.licitud i obtenció del permís per utilitzar la instal.lació del Teatre del Centre Cívic Sant Narcís. En tot cas, s’informarà puntualment.
Per aquesta reunió i, mitjançant aquesta acta, queden convocats tots els capitans i/o representants dels equips participants en el 12è.Campionat del Món de Bèlit i, de manera ineludible, la Comissió Organitzadora del Campionat del Món de Bèlit.
Els assistents, es comprometen a estudiar la documentació aportada i, si cal, aportar els suggeriments necessaris per a un millor desenvolupament de l’associació que es pretèn crear.
Aquesta reunió, serà moderada per les persones que composen la Comissió Organitzadora del Campionat del Món de Bèlit.
També s’aprova que els acords que es prenguin el dia 30 de setembre d’enguany seran definitius i vinculants.
Tot el que reflecteix aquesta ACTA DE REUNIÓ, HA ESTAT RESOLT I ACORDAT PER UNAMINITAT DE TOTS ELS ASSISTENTS.
S’aixeca la reunió éssent les 21:55 hores del dia i lloc més amunt esmentat.
La Comissió Organitzadora del Campionat del Món de Bèlit,

Juanjo Valeros, Miquel Gil i Vilà, Miquel Pagès, Martín Merino, Pere Claparols, per delegació d’en Jordi Baró i Joaquim Maria Busquets.