dijous, 21 de maig del 2009

Normativa del 5è Campionat del Món de Bèlit

Inici. Es traçarà una línia de sortida i, en un punt centrat d'aquesta, es col·locarà una base sòlida com a base. Els capitans de cada equip faran un “parells i senars” per agafarà el torn de llençar.

La partida

Equip A: llançadors Equip B: recollidors

1a FASE:

 • El capità de l'equip A serà el darrer jugador en participar.
 • Tot l'equip A, menys el llançador d'aquest torn, es col·locarà darrera la línia de sortida.
 • El primer llançador plantarà el bèlit a la base i procedirà a aixecar-lo amb un cop i a picar-lo amb la cana en direcció oposada a la línia de sortida.
 • Cal que, abans del llançament, el jugador cridi “BÈLIT” i els recollidors contestin “VA”. Aquesta norma és important per avisar l’equip contrari de que es procedeix al llançament i evitar un possible “accident”. En cas que el llançador no cridi “BÈLIT” i /o els jugadors de l’equip B no hagin contestat “VA”, el llançament es pot donar com a nul.
 • L'equip B es situarà a un mínim de 5 passes del llançador. (Recordeu que us podeu fer mal amb el bèlit si us situeu molt a prop del llançador).
 • El bèlit sempre s'haurà de llançar en direcció, més o menys perpendicular a la base.
 • El llançador tindrà 3 oportunitats per picar el bèlit (bèlit 1, bèlit 2 i bèlit 3).
 • Es compta com una oportunitat cada vegada que la cana toqui el bèlit.
 • Si la cana toca el terra i no el bèlit, el cop no es compta.
 • Si es fallen els 3 intents, el jugador A queda eliminat.
 • Un cop efectuat el llançament, si el bèlit és interceptat per l'equip recollidor, el jugador és eliminat i passarà a llençar el següent jugador.
 • No es podrà interceptar el bèlit un cop aquest toqui el terra, però sí es podrà aturar o empaitar per part dels jugadors que recullen o el propi jugador que llença.
 • Un cop estabilitzat el bèlit a terra, cap jugador el podrà tocar.
 • Si el bèlit surt del camp de joc, l'àrbitre procedirà a deixar-lo a terra al lloc que procedeixi
 • La posició i direcció del bèlit no podrà ser variada en cap circumstància, a menys que l'àrbitre ho consideri oportú.
 • Un cop fet el primer llançament, el jugador A posarà la cana a la base.
 • El capità de l'equip B decidirà qui dels seus jugadors, o ell mateix, llençarà el bèlit cap a la cana.
 • Si el jugador de l'equip B, toca la cana, el jugador llançador quedarà eliminat. Si el llançament queda curt, el llançament posterior es farà des d'aquesta posició. Si el llançament passa de la línia de sortida, l'àrbitre procedirà a deixar-lo a terra a la base, en posició correcte.


2a FASE:

 • A partir d'aquest moment, el jugador A tindrà 3 oportunitats per allunyar el bèlit de la base (bèlit 1, bèlit 2, bèlit 3).
 • La tasca de l'equip recollidor serà la mateixa que en la primera fase.
 • Es podrà utilitzar una fusta plana, a mode de base, per col·locar el bèlit i facilitar el llançament (l’herba pot dificultar l’acció si és massa alta). En tot cas el bèlit s’haurà de col·locar en la mateixa posició i direcció que tenia al terra.
 • Un cop realitzat el 3r llançament, el capità de l'equip A decidirà el nombre de canes que creu que hi ha des d'aquest punt fins a la base. Cap altre jugador pot aconsellar al capità. Les canes es comptaran com a múltiples de 5 (5, 10, 15, 20, 25 canes...).
 • El capità de l'equip B decidirà si les dóna o no. Si les dóna, l'equip A s'anotarà el total de canes demanades. Si no les dóna, el capità B les comptarà, mesurant la distància amb la cana o utilitzant la cinta mètrica.
 • Si hi són (sempre que no passin de les demanades) les canes es donaran per bones, però multiplicades per 2.
 • Si no hi són (hi ha menys canes que les demanades), l'equip B s'anotarà les canes demanades per l’equip A.
 • En el cas que el bèlit traspassi tot el camp i l’equip que recull així ho confirmi, s’adjudicaran directament 200 canes. Després d’aquest tipus de jugada el llançador NO procedirà a fer cap més llançament, encara que no hagi acabat el seu torn.
 • L'àrbitre podrà donar fe del còmput de canes amb una cinta mètrica (només en cas de dubte).
 • Un cop finalitzat el llançament d'aquest primer jugador, cedirà el torn al següent i així successivament fins arribar al capità. Després de la jugada del capità, es donarà el torn de llançament a l'equip B.
 • Els partits tindran dos torns per equip (2 llançaments i 2 recollides).

OBSERVACIONS IMPORTANTS:

 • Tothom utilitzarà el mateixos tipus de bèlit i canes (els oficials del campionat)
 • Els equips han d’estar formats de 6 a 8 jugadors. Només podran jugar 6 jugadors (els altres 2 són reserves). En cada canvi de torn (llançament o recollida), el capità podrà anunciar quin canvi de jugador/s fa.
 • En un partit, el número mínim de jugadors per equip és de 4. Si són menys, el partit no es podrà disputar i s’adjudica guanyador l’equip contrari.
 • Cap jugador podrà llançar dues o més vegades per torn, en cas que s’hi presentin 4 o 5.
 • En cap cas podrà jugar cap persona NO inscrita en el Campionat.
 • Sempre que es pugui, els jugadors hauran de lluïr la roba oficial del seu equip. Serà obligatori en els quarts de final, semifinals i la gran final.
 • En cas d’empat es procedirà al llançament d’OR. El capità de cada equip farà un sol llançament vàlid (tocar el bèlit). Qui ho faci a més distància de la base guanyarà el partit. Aquest llançament no comptarà pel premi al màxim canador del Campionat.

En cada partit, els capitans anotaran el nombre de canes que fa cada judador, així com les recollides que fa el seu equip. Aquestes dades les facilitaran a l`àrbitre o coordinador del Campionat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada